Kontaktný formulár

ALEA Slovakia s.r.o.

Kolónia 1589/15
908 45 Gbely

IČO: 45935599
DIČ: SK2023156135

Zapísaná v OR: OS TRNAVA, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32311/T - Výpis z Obchodného registra TU

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1, e-mail: tt@soi.sk

Email:

info@wcbidet.eu

Mob.:

0901 703 296